תנאי השירות

ברוכים הבאים ל-FlipBuilder.com ("FlipBuilder", "פלטפורמה" או "אתר", "אתר"), אתר בת של Wonder Idea Technology Limited (להלן "רעיון מופלא", "אנחנו", "אנחנו" או "החברה" ).

תנאי שירות אלה ("התנאים", "ההסכם") מסדירים את הגישה שלך לאפליקציה ולשירותים של FlipBuilder ("השירותים", או "השירות"), לכן אנא קרא אותם בעיון לפני השימוש בשירותים.

לפי הסכם זה, (א) "שירותים" פירושם כל אחד מהשירותים מבוססי האינטרנט או אחרים המוצעים על ידי החברה, לרבות, אך לא רק, אלה המפורטים בהסכם זה, בין אם באמצעות אתר בבעלות החברה או בשליטתה, באמצעות מערכת רשת חברתית, תוכנת מחשב, אפליקציה לנייד, בטלפון הסלולרי שלך או אחרת; (ii) "תוכן מפורסם" פירושו נכסים דיגיטליים שהועלו ופורסמו באמצעות השירותים; (iii) "נכסי טרום-פרסום" פירושם תוכן עריכה גולמי (למשל, טקסט, תמונות, מידע על פריסה) שהועלה לפלטפורמה שלנו; (iii) "הגשות משתמש" פירושו תוכן שפורסם ונכסי טרום פרסום, ביחד, ופירושו גם כל פריט תוכן או חומרים אחרים (כולל אך לא רק תמונות, קישורים, מסמכים, טקסט, כתבים, תמונות, גרפיקה, סרטונים, כרטיסי ברכה, "סקינס", "סקיצות" או קבצים) שהועלו על ידי משתמש דרך השירות או משולבים בשירות על ידי משתמש אחר; (iv) "אומנות שנוצרה על ידי המשתמש" פירושו כל קניין רוחני שנוצר על ידי משתמש כחלק מהשימוש שלו בשירותים.

על ידי שימוש בשירותים, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים אלה. אם אתה משתמש בשירותים מטעם ארגון, אתה מסכים לתנאים אלה עבור אותו ארגון ומבטיח שיש לך הסמכות לחייב את הארגון לתנאים אלה. במקרה כזה, "אתה" ו"שלך" יתייחסו לאותו ארגון.

על ידי גישה ושימוש באתר שלנו, אתה מסכים לתנאים הכפופים ל תנאי שירות ראשיים ("תנאים ראשיים") אשר משולבים בהפניה, ואתה מסכים בנוסף לציית לכל ההוראות והתנאים הללו.

תנאים אלה חלים על השימוש שלך באתר האינטרנט שלנו וכן על דפים אחרים, מידע, תוכנות, שירותים, מוצרים ותכנים שעשויים להיות מופעלים, מתארחים או מנוהלים על ידי FlipBuilder או שותפיה. חלק מהמוצרים והשירותים הללו עשויים לדרוש את השימוש שלך בחשבון ("החשבון"), ותנאים אלה מכילים תנאים החלים על השימוש במוצרים ובשירותים כאלה. על ידי שימוש בשירותים שלנו או על ידי השלמת תהליך ההרשמה כדי להשיג חשבון ולהשתמש בו, אתה מסכים להיות מחויב להסכם זה כל עוד אתה ממשיך להיות חבר. אם אינך מסכים להסכם זה, נא לא להירשם לאתר שלנו או לגשת או להשתמש באתר שלנו בדרך אחרת.

אתה רשאי להשתמש בשירות רק בהתאם לתנאים אלה. אתה רשאי להשתמש בשירות רק אם יש לך את הכוח ליצור חוזה עם FlipBuilder ואינם מנועים על פי כל החוקים החלים לעשות זאת. השירותים עשויים להמשיך להשתנות לאורך זמן ככל שאנו משכללים ומוסיפים תכונות נוספות.

אם אתה מפר אחד מהתנאים בתנאים והגבלות אלה, ההרשאה שלך להשתמש בשירותים שלנו תסתיים אוטומטית.

1. שימוש בשירות

1.1 שימוש באתר - מה FlipBuilder מספקת

החברה מעניקה לך רישיון מוגבל לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, ניתן לביטול להשתמש בשירות ולהציג את התוצאות של שירות כזה ("פורמט קנייני"). אתה מסכים לא להעתיק או להפיץ את תוכן השירות למעט כפי שמותר במפורש בתנאים אלה. אתה גם מסכים שאין לך זכות לגשת, להציג או לשנות כל קוד מקור או קוד אובייקט של החברה.

החברה מעניקה לך רישיון מוגבל הניתן לביטול לפרסם עותק של הפורמט הקנייני, באתר האישי שלך או באתר צד שלישי העומד בכל החוקים הרלוונטיים ותנאי שירות אלה.

לבסוף, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השירותים או לשנות את תוכן השירותים בכל דרך ובכל זמן, עם או בלי הודעה אליך, ללא אחריות.

1.2 שימוש באתר - התחייבויותיך

אתה מייצג ומסכים כי:

 • אתה יכול להיכנס להסכם זה. יש לך את הזכות, הסמכות והיכולת להיכנס להסכם המיוצג על ידי תנאים אלה ולקיים את כל התנאים וההגבלות של תנאים אלה;
 • השירות מחייב את כל האנשים להיות בני 13 לפחות לפני שהם יוצרים חשבון. אם אתה בין גיל 13 לגיל הבגרות שבו אתה מתגורר, האפוטרופוס החוקי שלך חייב לעיין ולהסכים לתנאי השירות. יצירת חשבון באמצעות מידע כוזב היא הפרה של התנאים שלנו.
 • אתה תהיה מחויב לכל כללים או מדיניות נוספים המתפרסמים בתוך או ביחס לכל אפליקציה ("אפליקציה"), פורום, תחרות או משחק המסופקים בשירותים;
 • למעט כפי שהותר במפורש, לא תעתיק, תפיץ מחדש, תפרסם או תנצל בכל דרך אחרת חומר מהשירותים ללא אישור מפורש מראש ובכתב מהחברה;
 • כל אמנות שנוצרה על ידי משתמש היא היצירה המקורית שלך ותרומתך לאמנות שנוצרה על ידי המשתמש אינה מפרה זכויות פרטיות של צד שלישי, זכויות פרסום, זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות של כל צד שלישי;
 • כל הגשת משתמש היא העבודה המקורית שלך ותרומתך להגשות המשתמשים אינה מפרה את זכויות הפרטיות, זכויות הפרסום, זכויות היוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות של צד שלישי כלשהו;
 • אתה מסכים לשלם את כל התמלוגים, העמלות וכל סכומים אחרים ביחס לתרומתך לאמנות שנוצרה על ידי משתמשים ולהגשות של משתמשים;
 • יש לך את הזכות להציג כל פריט ופריט של אמנות שנוצרה על ידי המשתמש והגשות של משתמשים שפרסמת באמצעות השירותים, לרבות הזכות להציג את כל זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים, השמות המסחריים וקניין רוחני דומה;
 • אינך סומך על החברה כדי לפקח או לערוך את השירותים;
 • השירותים עשויים להכיל תוכן שנראה לך פוגע ואתה מוותר על כל התנגדות שתהיה לך לגבי צפייה בתוכן כזה.
 • אתה מציית לכל החוקים והתקנות המקומיים, הממלכתיים, הלאומיים והבינלאומיים הרלוונטיים, והוא האחראי הבלעדי לכל המעשים או המחדלים המתרחשים תחת מזהה המשתמש או הסיסמה שלך, כולל תוכן החומרים שאתה מפרסם.

2. חשבון 

2.1 אורח

אתה רשאי לגלוש באתר מבלי ליצור חשבון, בכפוף לתנאים אלה. אנו נרשום מידע ניתוח בסיסי לשיפור השירות שלנו, תוכל ללמוד עוד במדיניות הפרטיות שלנו.

2.2 צור חשבון 

על מנת להשתמש בתכונות המלאות של השירות, עליך להירשם לחשבון או להיכנס לשירות באמצעות פלטפורמת הצד השלישי שלך שאנו תומכים בה ("שירות משולב"). השימוש שלך בכל חשבון עם שירות משולב כפוף לכל התנאים, התנאים והמדיניות, לרבות מדיניות הפרטיות, של אותו שירות משולב. כאשר אתה משתמש בשירות כדי להעלות, להוריד או לרכוש תוכן או כל מוצר, שירות או מידע, ייתכן שתתבקש לספק סיסמה. אתה האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות החשבון והסיסמה שלך ולהגבלת הגישה למחשב או למכשיר שלך, ואתה מסכים לקבל אחריות על כל הפעילויות המתרחשות במסגרת החשבון או הסיסמה שלך. אתה מסכים שהמידע שתספק בהרשמה ובכל עת יהיה נכון, מדויק, עדכני ומלא. אתה גם מסכים שתוודא שמידע זה יישמר מדויק ומעודכן בכל עת. אם יש לך סיבה להאמין שחשבונך אינו מאובטח עוד (לדוגמה, במקרה של אובדן, גניבה או חשיפה לא מורשית או שימוש במזהה החשבון, בסיסמה או כל מספר כרטיס אשראי, חיוב או חיוב, אם רלוונטי), אז עליך להודיע לנו מיד. אתה אחראי באופן בלעדי להפסדים שנגרמו ל-FlipBuilder או אחרים עקב כל שימוש לא מורשה בחשבון השירות שלך.

כל חשבונות FlipBuilder אינם ניתנים להעברה, וכל הזכויות עליהם מסתיימות עם מות בעל החשבון. אתה יכול לשנות או לתקן את פרטי החשבון שלך בכל עת על ידי התחברות לחשבון FlipBuilder שלך.

מבלי לפגוע בזכויות הסטטוטוריות שלך, אם תשכח את הסיסמה שלך ובדרך אחרת לא תוכל לאמת את חשבונך ל-FlipBuilder, אתה מאשר ומסכים שייתכן וחשבונך אינו נגיש לך ושלא ניתן יהיה לאחזר את כל הנתונים הקשורים לחשבון.

אתה יכול להשתמש בשירות רק לקבצים שנוצרו על ידי השירותים של FlipBuilder, כמו HTML, SWF, ZIP, EXE, APP, "קבצים", תיקיות "נייד", או קבצים קשורים שבהם השתמשת בספרי הדפדפן שנוצרו, כמו תמונות, צלילים, סרטונים וכו'.

אם אתה משתמש בשירות כדי לארח קבצים אחרים, אנו עשויים להפסיק, להשעות או לשנות את השירות בכל עת ללא הודעה מוקדמת אליך. אנו עשויים גם להסיר כל תוכן מהשירות שלנו לפי שיקול דעתנו.

2.3 השעיית חשבון

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות או לסיים את חשבון השירותים בכל עת, עם או בלי סיבה, ועם או בלי הודעה. אם תתגלה פעילות בלתי הולמת, כל החשבונות של הלקוח הנדון יושבתו עד להשלמת החקירה. לדוגמה, אנו עשויים להשעות או להפסיק את השימוש שלך אם אינך מציית לתנאים אלה, או להשתמש בשירותים בכל דרך שתגרום לנו לחבות משפטית או לשבש את השימוש של אחרים בשירותים. אם נשהה או נפסיק את השימוש שלך, ננסה ליידע אותך מראש ולעזור לך לאחזר נתונים, אם כי עשויים להיות מקרים מסוימים (לדוגמה, הפרה חוזרת או בוטה של תנאים אלה, צו בית משפט או סכנה למשתמשים אחרים) שבו נוכל להשעות לאלתר. לא תקבל קרדיט על הזמן שבו הספרים שלך הושעו. למרות שאנו מעדיפים שתישאר, אתה יכול להפסיק להשתמש בשירותים בכל עת.

3. תשלום ועמלות

3.1 שירותים בתשלום

חלקים מסוימים של השירות עשויים לכלול עמלות הקשורות אליהם (כל אחד מהם, "שירות בתשלום"). תהיה לך הזדמנות לבדוק ולקבל את העמלות שתחויב לפני השימוש בשירות בתשלום. אנו עשויים לשנות עמלות עבור כל חלק מהשירות בכל עת. אלא אם צוין אחרת, כל העמלות נקובות בדולר ארה"ב. שירות אחד כזה בתשלום עשוי להיות תכונת המכירה הדיגיטלית, המתוארת בהמשך בסעיף המכירה הדיגיטלית שלהלן.

3.2 ניסיון חינם

אנו עשויים להעמיד לרשותך תקופת ניסיון בחינם עבור שירות בתשלום ללא תשלום עבורך ("גרסת ניסיון חינם"). ייתכן שתידרש להזין אמצעי תשלום (מוגדר להלן) כדי להירשם לגרסת ניסיון בחינם. השירות בתשלום הרלוונטי יתחיל אוטומטית, ואמצעי התשלום שלך יחויב בהתאם לסעיף 3.3, בתום תקופת הניסיון בחינם, אלא אם תיכנס לחשבונך ותבטל את השירות בתשלום לפני תום תקופת הניסיון בחינם.

3.3 פרטי תשלום

אתה האחראי הבלעדי לתשלום כל העמלות והמסים החלים הקשורים לשירותים בזמן עם אמצעי תשלום תקף. בבחירה לרכוש או להשתמש בכל דרך אחרת בשירות בתשלום, אתה מאשר ל-FlipBuilder או למעבדי התשלומים של צד שלישי שלה לחייב את כרטיס האשראי או אמצעי תשלום אחר שזוהה על ידך ("שיטת תשלום"), שאתה מייצג ומתחייב שאתה מורשה להשתמש , כל העמלות החלות עבור אותו שירות בתשלום, כולל כל המסים החלים. עבור רכישות של שירותים בתשלום חד-פעמיים (כלומר, לא מנויים), אמצעי התשלום שלך יחויב עבור אותו שירות בתשלום בתאריך שבו תבצע את הרכישה.

3.4 מנויים

לרכישת מנויים לשירותים בתשלום:
"תאריך חיוב המנוי" שלך הוא התאריך שבו אתה רוכש את המנוי הראשון שלך לשירות בתשלום. לדוגמה, אם אתה רוכש את המנוי הראשון שלך לשירות בתשלום ב-10 בינואר: (1) תאריך חיוב המנוי שלך עבור המנוי החודשי הראשון שלך וכל שאר המנויים החודשיים שאתה רוכש הוא ה-10 בכל חודש, (2) תאריך החיוב של המנוי שלך עבור המנוי השנתי הראשון שלך הוא ה-10 בינואר של כל שנה, ו- (3) תאריך החיוב של המנוי שלך עבור כל הרכישות הבאות של מנויים שנתיים יהיה היום הקלנדרי החודשי העשירי הקרוב ביותר לאחר תאריך הרכישה שלך. אמצעי התשלום שלך יחויב אוטומטית בתאריך החיוב של המנוי, כל העמלות החלות עבור החודש או השנה הבאים, לפי העניין. עבור כל מנוי לשירות בתשלום שאתה רוכש לאחר קביעת תאריך החיוב של המנוי שלך, אמצעי התשלום שלך לא יחויב תחילה בסכום יחסי של דמי המנוי עבור מספר הימים בין תאריך הרכישה לתאריך חיוב המנוי הרלוונטי. . אמצעי התשלום שלך עדיין יחויב במלוא דמי המנוי התקופתי עבור החודש או השנה הבאים, לפי העניין, בכל תאריך חיוב מנוי.

אתה מסכים שמעבדי התשלומים של הצד השלישי שלנו יורשו לחייב את כרטיס האשראי שלך מדי חודש לפני מתן השירות אם תבחר במצב התשלום החודשי. השירות עשוי להיות מופסק בחשבונות שהגיעו לפירעון של 10 ימים. חשבונות שאינם ניתנים לאיסוף על ידי מעבדי התשלומים של הצד השלישי שלנו עשויים להיות מועברים לסוכנות גבייה חיצונית לצורך גבייה.

3.5 סיום מנויים

עבור כל מנוי לשירות בתשלום, מנוי זה יימשך אלא אם ועד שתבטל את המנוי שלך או שנסיים אותו. עליך לבטל את המנוי שלך לפני חידושו כדי למנוע חיוב של דמי המנוי של התקופה הבאה (כלומר, חודש או שנה) לאמצעי התשלום שלך. אנו נחייב את דמי המנוי התקופתיים לשיטת התשלום שתספק לנו במהלך ההרשמה (או לשיטת תשלום אחרת אם תשנה את פרטי חשבונך).

אזהרה: הפסקת המנוי עשויה להשפיע על חווית קריאת התוכן שלך, לרבות אך לא מוגבלת לגישה נדחתה, מחיקה, מודעות לקידום מכירות והשלכות אחרות שאנו עשויים לשנות מעת לעת על מנת לשמור על השירות שלנו בריא יותר ועל העניין שלך ב אמונה שלמה.

3.6 צדדים שלישיים וגביית עמלות

אתה מאשר ומסכים שכל כרטיס אשראי ופרטי חיוב ותשלום קשורים שאתה מספק ל-FlipBuilder עשויים להיות משותפים על ידי FlipBuilder עם חברות שעובדות מטעמה של FlipBuilder, כגון מעבדי תשלומים או סוכנויות אשראי, אך ורק למטרת בדיקת אשראי, ביצוע תשלום ל-FlipBuilder ושירות חשבונך. תנאי התשלום שלך יתבססו על שיטת התשלום שבחרת ועשויים להיקבע על פי הסכמים בינך לבין המוסד הפיננסי המספק אמצעי תשלום זה. עבור שיטות תשלום מסוימות, המנפיק של אמצעי התשלום שלך עשוי לגבות ממך עמלת עסקה זרה או חיובים קשורים. בדוק עם מנפיקי הבנק וכרטיסי האשראי שלך לקבלת פרטים. אם אמצעי התשלום שלך עבור שירות בתשלום כלשהו נכשל או שחשבונך אינו מועד, (א) אתה מסכים לשלם את כל הסכומים המגיעים בחשבון FlipBuilder שלך לפי דרישה, (ii) FlipBuilder עשויה לגבות עמלות באמצעות מנגנוני גבייה אחרים (זה כולל חיוב אחר אמצעי תשלום הרשומים אצלנו) ו-(iii) FlipBuilder שומרת לעצמה את הזכות להשעות או להפסיק את הגישה שלך לאחד או יותר משירותי FlipBuilder או לחשבון שלך עם FlipBuilder. עם כל סיום כזה, תישאר מחויב לשלם את כל העמלות והחיובים המתחייבים הקשורים לחשבונך ולשימוש שלך בשירות FlipBuilder לפני הפסקה.

3.7 מיסים

אתה אחראי לתשלום כל מס ממשלתי שיוטל על השימוש שלך בשירותי FlipBuilder, לרבות מס מכירה, שימוש או ערך מוסף. אם תתבקש, תמסור מיידית ל-FlipBuilder את הקבלות או האישורים הרלוונטיים לגבי העברות כאלה בהקדם האפשרי. במידה ש-FlipBuilder מחויבת לגבות מסים כאלה, החברה תחייב את אמצעי התשלום שלך או תוסיף בדרך אחרת את החיוב הרלוונטי לחשבון החיוב שלך.

4. הגשות משתמשים

4.1 נכסי טרום פרסום

על ידי העלאת נכסי טרום פרסום לאתרים שלנו, אתה מעניק בזאת ל-FlipBuilder רישיון כלל עולמי, לא בלעדי, ניתן להעברה, ניתן להקצאה, בתשלום מלא, ללא תמלוגים, רישיון לארח, לאחסן, להעביר, להציג, לבצע, לשכפל, להפיץ את נכסי טרום הפרסום שלך בשירות FlipBuilder אך ורק על מנת לאפשר לך, ולמשתמשים אחרים שצוינו על ידך, לעבוד עם אותם נכסים טרום פרסום באופן שנבחר על ידך. אתה יכול להזמין מי שאינם משתמשים לשתף פעולה בנכסי טרום פרסום, אך על מנת לגשת לנכסי טרום פרסום בשירות, כל אדם יידרש לקבל תנאים אלה.

4.2 תוכן פורסם

על ידי העלאת תוכן פורסם ל-FlipBuilder, אתה מעניק בזאת ל-FlipBuilder רישיון כלל עולמי, לא בלעדי, ניתן להעברה, ניתן להקצאה, בתשלום מלא, ללא תמלוגים, רישיון לארח, להעביר, להציג, לבצע, לשכפל, להפיץ ושימוש אחר. התוכן שפורסם שלך, בכל צורות מדיה או פורמטים, ובאמצעות כל ערוצי מדיה, הידועים כעת או שיתוכננו להלן, כולל ללא הגבלה, הזנות RSS, פונקציונליות ניתנת להטמעה והסדרי הפצה על מנת להפיץ, לקדם או לפרסם את התוכן שפורסם באמצעות השירות . רישיון זה כולל, למשל, את הזכות של FlipBuilder להעסיק שותף להפצת תוכן פורסם, בין אם שותף כזה מזהה את FlipBuilder כשותף ובין אם לאו, לבסיס הלקוחות של שותף כזה על בסיס חינם או בתשלום. רישיון זה כולל גם את הזכות של FlipBuilder להמיר את התוכן המתפרסם שלך לפורמט הקנייני של FlipBuilder, או פורמטים אחרים של קבצים שבהם FlipBuilder עשוי להשתמש, ולהציג ולהפוך את התוכן שפורסם שלך לזמין, כולו או חלקו (כולל קטעים), על השירות בשיתוף עם תוכן, תוכן או פרסום אחרים שפורסמו. בכפוף להענקת הרישיון למשתמשים אחרים להלן, הרישיון שניתן על ידך ל-FlipBuilder בפסקה זו מסתיים לגבי תוכן ספציפי שפורסם ברגע שתסיר או תמחק תוכן פורסם כזה מהשירות.

4.3 ייצוגים

אתה האחראי הבלעדי לכל הגשות המשתמש שלך ואתה מזהה ומאשר בזאת ששירות FlipBuilder רק מספק לך את האמצעים לשתף פעולה ולהנגיש את הגשות המשתמש שלך. בהתאם, אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל אחת מהגשות המשתמש שלך ולהשלכות של העלאתן. על ידי העלאת הודעות המשתמש שלך, אתה מאשר, מייצג ומתחייב כי: (1) אתה היוצר והבעלים של או שיש לך את הרישיונות, הזכויות, ההסכמות וההרשאות הנדרשות להשתמש ולאשר למשתמשי FlipBuilder ו-FlipBuilder להשתמש ולהפיץ הודעות המשתמש שלך לפי הצורך כדי לממש את הרישיונות שניתנו על ידך בסעיף זה ובאופן המתוכנן ב-FlipBuilder ובתנאים אלה; (2) הודעות המשתמש שלך לא: (i) מפרות, מפרות או מנצלות כל זכות של צד שלישי, לרבות כל זכויות יוצרים, סימן מסחרי, פטנט, סוד מסחרי, זכות מוסרית, זכות פרטיות, זכות פרסום או כל קניין רוחני אחר או זכות קניינית או (ii) לשון הרע, לשון הרע, הוצאת דיבה או פלישה לזכות הפרטיות, הפרסום או זכויות קניין אחרות של כל אדם אחר; וכן (ii) הודעות המשתמש שלך אינן מכילות וירוסים, תוכנות פרסום, תוכנות ריגול, תולעים או קוד זדוני אחר או כל תוכן או קובץ המספקים שיטה לגישה לתוכן שעלול להפר זכויות יוצרים מחוץ לשירותים. מפרים של זכויות צד שלישי אלה עשויים להיות כפופים לאחריות פלילית ואזרחית. אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות והתרופות נגד כל משתמש שיפר תנאים אלה.

4.4 הסרה של הגשת משתמשים

למרות של-FlipBuilder אין חובה להסיר, לסנן, לערוך או לפקח על כל תוכן שפורסם, FlipBuilder שומרת לעצמה את הזכות, ובעלת שיקול דעת מוחלט, להסיר, לסנן, לערוך או להשבית כל הגשת משתמש בכל עת ומכל סיבה ללא הודעה מוקדמת. בנוסף, למרות של-FlipBuilder אין חובה להסיר, לסנן, לערוך או לפקח על נכסי טרום-פרסום, FlipBuilder שומרת לעצמה את הזכות, ובעלת שיקול דעת מוחלט, להסיר, לסנן, לערוך או להשבית כל נכס טרום-פרסום בכל עת ומכל סיבה שהיא.

4.5 אין אישור

כמו כן, אתה מבין כי בעת השימוש בשירות אתה תהיה חשוף לתוכן שפורסם ממגוון מקורות, וכי FlipBuilder אינה אחראית לדיוק, לתוכן, לתועלת או לזכויות הקניין הרוחני של התוכן המפורסם או הקשור אליו. אתה גם מבין ומכיר שאתה עלול להיחשף לתוכן שפורסם שאינו מדויק, פוגעני, מגונה או מעורר התנגדות, ואתה מסכים לוותר, ובכך לוותר, על כל זכויות או תרופות משפטיות או שוויוניות שיש לך או עשויות להיות לך כלפי FlipBuilder בכבוד לשם. FlipBuilder אינה מאשרת כל הגשת משתמש או כל דעה, המלצה או עצה המובעים בכל הגשת משתמש, ו-FlipBuilder מתנערת במפורש מכל אחריות בקשר עם הגשת משתמשים. אם תקבל הודעה על ידי משתמש או בעל תוכן על הגשת משתמש שלכאורה אינה תואמת תנאים אלה, FlipBuilder רשאית לחקור את הטענה ולקבוע לפי שיקול דעתה הבלעדי אם להסיר את הגשת המשתמש, שהיא שומרת לעצמה את הזכות לה בהתאם לאלו תנאים. לשם הבהרה, FlipBuilder אינו מתיר פעילויות המפרות זכויות יוצרים בשירותים.

4.6 שותפים להפניה

כחלק מהשירותים, אנו עשויים לאפשר לך לאפשר לצדדים שלישיים מסוימים, כגון בתי דפוס שהתקשרו עם FlipBuilder (כל אחד, "שותף הפניה") להעלות הודעות משתמשים בשמך. אם שותף מפנה מפנה אותך ל-FlipBuilder, ואתה רוצה לאפשר לשותף מפנה כזה להעלות את הודעות המשתמש שלך, בנוסף להסכמה לתנאים אלה, תידרש להצטרף ולהסכים לתנאים נוספים (באמצעות כניסה נפרדת תהליך) כדי לאפשר ל-FlipBuilder לספק לשותף הפניה כזה מידע מסוים שעשוי לכלול אך לא מוגבל למפתח העלאת ה-API שלך, מזהה הלקוח שלך ומידע רלוונטי אחר. מבלי להגביל כל הוראה אחרת בתנאים אלה, אתה מבין ומסכים של-FlipBuilder לא תהיה כל אחריות לתוכן או לאיכות של כל הגשת משתמש שסופק על ידי שותף הפניה. עליך לספק ל-FlipBuilder לפחות שלושים (30) יום הודעה מוקדמת בכתב אם ברצונך להסיר שותף הפניה מחשבונך.

4.7 תוכן אסור

 • משתמש, לרבות משתמש שירות בתשלום, אשר מעלה, מפרסם או מעביר תוכן אסור, מביא לסיום השירות ללא הודעה מוקדמת. אתה מסכים לא להעלות, לפרסם או לשדר כל תוכן הבא:
  תוכן למבוגרים - נאסר עליך לאחסן או לפרסם תוכן למבוגרים, או קישורים לתוכן למבוגרים, דרך השירותים. כל חומר בעל אופי פורנוגרפי נחשב לתוכן למבוגרים. גלריות תמונות מקוונות שמטרתן העיקרית היא הצגה פומבית של אמנות יפה או מדיומים אמנותיים אינן נחשבות לתוכן למבוגרים.
 • תוכן פוגעני - חוסר סובלנות, לשון הרע, מעקבים, התעללות, הטרדה, הזמנות להילחם, איום או כל תקשורת מכל סוג שהוא שנחליט, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כלא ראוי, יביא לסיום השירות ללא הודעה מוקדמת.
 • הוראות קניין רוחני – נאסר עליך לאחסן או לפרסם תוכן או קישורים לתוכן המפרים, או מפרים בדרך אחרת, את זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים (למשל הפרות של סימנים מסחריים, פטנטים או זכויות יוצרים).
 • תוכן אלימות - נאסר עליך להעלות, לפרסם או להעביר כל חומר המהווה איום ישיר של אלימות כלפי כל אדם או קבוצת אנשים;
 • תוכן שנאה - נאסר עליך להעלות, לפרסם או להעביר בכל דרך אחרת חומר המקדם שנאה כלפי קבוצות המבוססות על גזע או מוצא אתני, דת, מוגבלות, מין, גיל ונטייה מינית/זהות מגדרית;
 • תוכן דואר זבל - נאסר עליך להעלות, לפרסם או לשדר בדרך אחרת כל חומר המסומן כ"דואר זבל שנוצר על ידי משתמשים" על ידי Google.
 • תוכן מטעה וללא תום לב - נאסר עליך להעלות, לפרסם או להעביר בכל דרך אחרת כל חומר המבצע כל התנהגות מטעה וללא תום לב שאנו מחליטים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כלא ראוי.
 • מידע אישי זהה לא מורשה. נאסר עליך להעלות מידע אישי בלתי מורשה (PII), כולל, אך לא רק, תמונות אישיות, אנשי קשר, כתובת, מיילים, מספרי טלפון וחשבונות מדיה חברתית לא מורשים.

5. התנהגות אסורה

אתה מסכים לא לבצע כל מעשה בהתנהגות האסורה הבאה:

 • להשתמש בשירות לכל מטרה אחרת מלבד להפיץ או לקבל תוכן מקורי או ברישיון מתאים וכדי לגשת לשירות שכן שירותים כאלה מוצעים על ידי FlipBuilder;
 • למחוק את סימוני זכויות היוצרים או זכויות קנייניות אחרות בשירותים או בהודעות משתמשים אחרים של משתמשים;
 • להציע הצעות לא רצויות, פרסומות, הצעות, או לשלוח דואר זבל או דואר זבל למשתמשים אחרים בשירותים. זה כולל, בין היתר, פרסום לא רצוי, חומרי קידום מכירות או חומר שידול אחר, דיוור בכמות גדולה של פרסום מסחרי, דואר שרשרת, הודעות מידע, בקשות לצדקה ועצומות לחתימות;
 • use the Service in violation of any local, state, national, or international law, including, without limitation, laws governing intellectual property and other proprietary rights, and data protection and privacy or post, upload, or distribute any defamatory, libelous, or inaccurate User Submissions, or National Security,  or other content;
 • להשמיץ, להטריד, להתעלל, לאיים או להונות את המשתמשים בשירותים, או לפרסם, להעלות או להפיץ כל תוכן שהוא בלתי חוקי או בלתי הולם בדרך אחרת, או לאסוף, או לנסות לאסוף, מידע אישי על משתמשים או צדדים שלישיים ללא הסכמתם, או להשתמש בתוכן בשירותים לכל שימוש מסחרי, תוך מובן כי התוכן הזמין בשירותים מיועד לשימוש אישי ולא מסחרי בלבד;
 • לשכור, להחכיר, להלוות, למכור, למכור מחדש, לתת רישיון משנה, להפיץ או להעביר בכל דרך אחרת את הרישיונות שניתנו בתנאים אלה או בחומרים כלשהם (כהגדרתם להלן);
 • להתחזות לכל אדם או ישות, לטעון כוזב לשיוך עם כל אדם או ישות, או לגשת לחשבונות השירותים של אחרים ללא רשות, לזייף חתימה דיגיטלית של אדם אחר, להציג מצג שווא של המקור, הזהות או התוכן של המידע המועבר באמצעות השירותים, או לבצע כל פעילות הונאה דומה אחרת;
 • לפרוץ, להסיר, לעקוף, להשבית, להזיק או להפריע בדרך אחרת לתכונות הקשורות לאבטחה של השירותים או הגשות המשתמש, תכונות המונעות או מגבילות שימוש או העתקה של כל תוכן הנגיש באמצעות השירותים, או תכונות האוכפות הגבלות על השימוש ב- שירותים או הגשות משתמשים, או מפריעים או פוגעים בכוונה בהפעלת השירותים או בהנאה של כל משתמש מהם, בכל אמצעי, לרבות העלאה או הפצה אחרת של וירוסים, תוכנות פרסום, תוכנות ריגול, תולעים או קוד זדוני אחר;
 • הנדסה לאחור, פירוק, פירוק או ניסיון אחר לגלות את קוד המקור של השירותים או כל חלק מהם, למעט ורק במידה שפעילות כזו מותרת במפורש על פי החוק החל על אף מגבלה זו;
 • לשנות, להתאים, לתרגם או ליצור יצירות נגזרות המבוססות על השירותים או כל חלק מהם, למעט ורק במידה שפעילות כזו מותרת במפורש על פי תנאים אלה או החוק החל על אף הגבלה זו; אוֹ
 • להסיר, לטשטש, לחסום, להסתיר או לשנות באופן אחר את התצוגה של כל פרסום (או כל חלק או היבט שלו), רכיבי מותג FlipBuilder, לרבות לוגו, סימנים מסחריים, סימני שירות או חומרים אחרים המוצגים על ידי FlipBuilder בקשר עם השירותים בכל דרך שהיא. , ללא קשר לשימוש שלך בפונקציונליות ההטמעה של השירותים להצגת תוכן מורשה באתר שלך או באתרי צד שלישי אחרים.
 • לפגוע בקטינים בכל דרך שהיא;
 • לאסוף או לאסוף מידע על אחרים, לרבות כתובות דואר אלקטרוני, ללא הסכמתם;
 • ליצור זהות בדויה או כתובת דואר אלקטרוני או כותרת מזויפת, או לנסות בדרך אחרת להטעות אחרים לגבי זהות השולח או מקור ההודעה;
 • להפר כל חוק אמריקאי בנוגע לשידור של נתונים טכניים או תוכנה המיוצאים מארצות הברית באמצעות השירות;
 • violate any Hong Kong law regarding national security;
 • להפריע לשימוש והנאה של משתמש אחר מהשירות.

6. פרטיות; הסכמה לתקשורת אלקטרונית

6.1 מדיניות פרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. מדיניות הפרטיות של FlipBuilder משולבת בזאת בתנאים אלה באמצעות הפניה. אנא קרא בעיון את מדיניות הפרטיות למידע הנוגע לאיסוף, השימוש והחשיפה של FlipBuilder של המידע האישי שלך. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות, נא לא להירשם לאתר שלנו או לגשת או להשתמש באתר שלנו בדרך אחרת

6.2 ניוזלטרים

בעת ההרשמה לחשבון FlipBuilder Service, אתה מצטרף אוטומטית לקבלת הודעות דוא"ל מאיתנו, שעשויות לכלול עלוני עדכוני תוכנה, הודעות והודעות דוא"ל לקידום על התוכנה שלנו ועסקאות קידום אחרות מצדדים שלישיים. אתה יכול לבטל את הסכמתך לאימיילים בכל עת על ידי ביצוע ההוראות הכלולות בדוא"ל, או על ידי שינוי הגדרות "התראה" מתפריט "הגדרות" בחשבון השירותים שלך. אתה מסכים שכל הודעה, הסכמים, גילויים או הודעות אחרות שנשלח אליך באופן אלקטרוני יעמדו בכל דרישות התקשורת המשפטיות, לרבות שתקשורת כזו תהיה בכתב.

6.3 קבוצת דיון

השירות עשוי להזמין אותך לצ'אט או להשתתף בפורומים מקוונים, לוחות הודעות או בלוגים ופונקציונליות אחרת. אנו עשויים לספק לך את ההזדמנות ליצור, לשלוח, לפרסם, להציג, לשדר, לבצע, לפרסם, להפיץ או לשדר תוכן שתרם משתמשים לחברה ו/או אל או באמצעות השירות, לרבות, ללא הגבלה, טקסט, כתבים, תמונות , גרפיקה, הערות, הצעות או מידע אישי מזהה או חומר אחר ("תוכן משתמש"). כל חומר שתעביר לחברה או בדרך אחרת דרך השירות יטופל כלא סודי ולא קנייני. כל ההערות, המשוב, ההצעות, הרעיונות, פוסטים בפורום והגשות אחרות ("רעיונות") שנחשפו, נשלחו או הוצעו לחברה בקשר עם השימוש בשירות או אחר וכל צ'אט, בלוג, לוח הודעות, פורום מקוון, טקסט, אימייל או תקשורת אחרת עם החברה ("מיילים של משתמש") יהיו בבעלותה הבלעדית של החברה. אתה מסכים כי אלא אם כן נאסר אחרת על פי חוק, החברה רשאית להשתמש, למכור, לנצל ולחשוף את הרעיונות ו/או את הודעות הדוא"ל של המשתמש בכל אופן, ללא הגבלה וללא פיצוי לך. לדוגמה, אנו עשויים להשתמש בתוכן משתמש במספר דרכים שונות, לרבות הצגתו באינטרנט, עיצוב מחדש, שילובו ביצירות אחרות, יצירת יצירות נגזרות ממנו, קידומו, הפצתו ואפשר לאחרים לעשות את אותו הדבר. בקשר עם אתרי האינטרנט ופלטפורמות המדיה שלהם.

איננו שולטים בתקשורת, במידע או בקבצים המועברים לקבוצות דיון ב-FlipBuilder ובפלטפורמות אחרות. אתה מבין ומסכים שאין לנו מחויבות לפקח על האתר או על השימוש בשירות שלו. אנו עשויים לפקח או לסקור חלק מהאזורים באתר שבהם אתה מעביר או מפרסם חומרים, ככל שיידרש לתחזוקה ותחזוקה. על ידי העברת כל תקשורת ציבורית לאתר שלנו, אתה מעניק לנו רישיון בלתי חוזר, לא בלעדי, כלל עולמי, תמידי, בלתי מוגבל, ללא תמלוגים (עם הזכות לרישיון משנה) להשתמש, לעשות שימוש חוזר, לשכפל, להפיץ, לתרגם, לפרסם , להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשנות, להתאים, לתקן, לערוך, ליצור יצירות נגזרות, לשלב אוסף אחד או יותר ולשכפל ולהפיץ אוסף כזה, ולנצל בדרך אחרת תקשורת כזו, בכל אמצעי התקשורת הידועים כעת או שפותחו מאוחר יותר. אתה מתחייב שיש לך את הזכות להעניק לנו זכויות אלה. כמו כן, אתה מאשר ומסכים שכל תקשורת המבוצעת אל או באמצעות פורום כלשהו באתר היא ציבורית. אתה מאשר ומסכים שאין לך שום ציפייה לפרטיות בכל תקשורת ציבורית, ושום קשר סודי, נאמנות, משתמע חוזי או אחר לא נוצר בינך לביננו על ידי הפעולה שלך של העברת תקשורת ציבורית ל-FlipBuilder. יתר על כן, החברה אינה אחראית בשום אופן לדיוק, שלמות, שלמות, איכות, חוקיות, שימושיות, בטיחות וזכויות IP של כל פוסטים בפורום, פרשנות, דירוגים או מחמאות שנעשו על ידי משתמש אחד לגבי משתמשים אחרים או קבוצות משתמשים, ואין לה אחריות להציע למשתמשים אחרים הזדמנות שווה להגיב.

אנו מתנערים מכל אחריות הקשורה לתוכן של כל חומר שכזה, בין אם נובע על פי חוקי זכויות יוצרים, לשון הרע, פרטיות, גסות או אחרת. אתה מכיר בכך שזו המדיניות שלנו לשתף פעולה עם סוכנויות אכיפת חוק החוקרות פעילויות לא חוקיות או לא נאותות הקשורות לאתרים או לשירות זה, ושאנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לקבוצה או לשירות זה, בכל עת, בכל עת. בחלקם, שלפי שיקול דעתנו הבלעדי, הם ניתנים להתנגדות או מפרים תנאים אלה.

7. ויתור על אחריות

FlipBuilder מתנער מכל אחריות, סטטוטורית, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא רק, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה של זכויות קנייניות. שום עצה או מידע, בין בעל פה ובין בכתב, שהתקבלו על ידך מ-FlipBuilder או דרך שירות FlipBuilder לא ייצור כל אחריות שלא צוינה במפורש כאן. אתה מאשר במפורש שכתב ויתור זה כולל את נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, בעלי המניות, הסוכנים, נותני הרישיונות וקבלני המשנה של FlipBuilder. אתה מסכים במפורש שהשימוש בשירות הוא על אחריותך הבלעדית.

השירותים וכל מידע, מידע, הגשת משתמשים, אתרים מקושרים, מוצרים, שירותים או יישומים שזמינים יחד עם השירות או באמצעותו מסופקים על בסיס "כמות שהם" ו"כפי שזמינים", "עם כל התקלות" ו ללא אחריות או מצגים מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע. FlipBuilder, מעניקי הרישיונות, השותפים והשותפים שלה אינם מתחייבים שהנתונים, הגשות המשתמשים או כל מוצר, שירות או יישומים אחרים המוצעים בשירות או באמצעות האתרים המקושרים יהיו ללא הפרעה, או נקיים משגיאות, וירוסים או מזיקים אחרים. רכיבים ואינם מתחייבים שכל אחד מהאמור לעיל יתוקן. FlipBuilder, מעניקי הרישיונות, השותפים והשותפים שלה אינם מתחייבים או מצגים כלשהם לגבי השימוש או התוצאות של השימוש בשירות או באתרים מקושרים כלשהם מבחינת נכונות, דיוק, מהימנות או אחר.

אתה מבין ומסכים שאתה משתמש, ניגש, מוריד או משיג בדרך אחרת מידע, חומרים או נתונים דרך השירות או כל אתרים מקושרים על פי שיקול דעתך ובסיכון שלך ושאתה תהיה האחראי הבלעדי לכל נזק לרכוש שלך (כולל שלך מערכת מחשב) או אובדן נתונים כתוצאה מהורדה או שימוש בחומר או נתונים כאלה.

דוגמאות הספרים הממותגים המוצגים בדף הבית, בדפי המקרה או במקומות אחרים באתר זה נוצרות על ידי תוכנת FlipBuilder, ודוגמאות אלו אינן מייצגות את דעותיהם של מותגים אלו. כל הסימנים המסחריים, שמות המותג או הלוגו המוזכרים או בשימוש באתר זה הינם רכושם של בעליהם בהתאמה.

8. שינויים

אנו עשויים לשנות את התנאים הללו מעת לעת והגרסה העדכנית ביותר תפורסם תמיד באתר האינטרנט שלנו. אם תיקון, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, הוא מהותי, נודיע לך (לדוגמה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדוא"ל המשויכת לחשבונך). שינויים אחרים עשויים להתפרסם בדף התנאים שלנו, אז אנא בדוק דפים אלה באופן קבוע. על ידי המשך גישה או שימוש בשירותים לאחר כניסת התיקונים לתוקף, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, אנא הפסק להשתמש בשירותים.

9. מדיניות החזר כספי

עבור הזמנת רישיונות תוכנה, אנו מציעים מדיניות החזר של 30 או 60 יום המבוססת על ספקי פתרונות מסחר אלקטרוני שונים, המייצגים אותנו לגביית התשלום וביצוע ההזמנה.

עבור שירותי אירוח, אנו תמיד מציעים ניסיון חינם של שירותי האחסון שניתן להשתמש בהם כדי לבדוק את הפונקציונליות ולהעריך את הערך של המוצר שלנו. זו הסיבה שאנחנו בדרך כלל לא מציעים החזרים עבור שירותי אירוח. כל עמלה שנגבתה בחשבון האירוח שלך אינה ניתנת להחזר, למעט כפי שצוין במפורש בתנאים אלה. אם אתה או אנחנו מבטלים את המנוי שלך, אינך זכאי להחזר של דמי מנוי כלשהם שכבר חויבו עבור תקופת מנוי שכבר החלה. אתה מסכים להגיש לנו כל מחלוקת לגבי כל חיוב בחשבונך בכתב תוך שלושים (30) יום מהחיוב, אחרת המחלוקת הזו תבוטל והחיוב יהיה סופי ולא נתון לערער. החזרים כספיים (אם קיימים) המבוצעים על פי מחלוקת, הם לפי שיקול דעתה של החברה.

10. DMCA

אינך רשאי לפרסם, לשנות, להפיץ או לשכפל בכל דרך שהיא חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, סימנים מסחריים או מידע קנייני אחר השייך לאחרים ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של הבעלים של הזכויות הקנייניות הללו. המדיניות שלנו היא להגיב להודעות ברורות על הפרת זכויות יוצרים לכאורה, התואמות לחוק Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). בנוסף, אנו נסגור מיידית ללא הודעה מוקדמת את החשבונות של אלה שנקבעו על ידינו כמפרים חוזרים.

אם אתה בעל זכויות יוצרים ואתה סבור שהעבודה שלך הועתקה באופן המהווה הפרת זכויות יוצרים, או שזכויות הקניין הרוחני שלך הופרו בדרך אחרת, אנא פעל לפי מדיניות ה-DMCA שלנו.

11. שיפוי

אתה מסכים לשפות ולהחזיק אותנו, נושאי המשרה שלנו, חברות הבת, החברות המסונפות שלנו, היורשים, הנציגים, הדירקטורים, נושאי המשרה, הסוכנים, נותני השירותים, הספקים והעובדים שלנו, ללא נזק מכל תביעה או דרישה, לרבות שכר טרחת עורך דין סביר והוצאות משפט, שנעשו על ידי כל צד שלישי עקב או הנובע מחומרים שאתה מוסר, מפרסם או מעמיד לרשותך באמצעות השירות, השימוש שלך בשירות, הפרת התנאים שלך, הפרתך של כל אחד מהמצגים והאחריות בתנאים אלה, או הפרתך של כל זכויות של אדם או ישות אחרת.

אם אתה משתמש בשירותים מטעם חברה, עסק או גורם אחר, או אם אתה משתמש בשירות למטרות מסחריות, אתה והישות לא תפגע ותפצה את החברה מכל תביעה, תביעה או פעולה הנובעים או קשורים לשימוש בשירות או להפרה של תנאים אלה, לרבות כל אחריות או הוצאה הנובעת מתביעות (לרבות תביעות בגין רשלנות), הפסדים, נזקים, תביעות, פסקי דין, עלויות ליטיגציה ושכר טרחת עורכי דין.

12. הגבלת אחריות

בשום פנים ואופן אין אנו אחראים לנזקים ישירים, עקיפים, מקריים, מיוחדים, תוצאתיים או לדוגמה (גם אם הודע לנו על האפשרות של נזקים כאלה), הנובעים מכל היבט של השימוש שלך באתרים או בשירות, בין אם נזקים הנובעים משימוש או שימוש לרעה באתר או בשירות, מחוסר יכולת להשתמש באתרים או בשירות, או מהפסקה, השעיה, שינוי, שינוי או סיום של האתרים או השירות. הגבלה כזו תחול גם לגבי נזקים שייגרמו עקב שירותים או מוצרים אחרים שהתקבלו דרך או מפורסמים בקשר לאתר שלנו או לשירות או קישורים כלשהם באתר, וכן בשל כל מידע או עצה שהתקבלו באמצעות או מפורסמים. בקשר עם האתרים או השירות או קישורים כלשהם באתרים. מגבלות אלו יחולו במידה המרבית המותרת על פי חוק. בתחומי שיפוט מסוימים, הגבלות אחריות אינן מותרות וייתכן שחלק מהמגבלות לעיל לא חלות עליך.

13. תנאים מיוחדים לגבי אפל

אם אתה מוריד תוכנה מ-App Store של Apple, Inc., אתה מאשר ומסכים כי: (א) אם צד שלישי כלשהו טוען שהחזקה או שימוש שלך בתוכנה מפרים זכויות קניין רוחני של צד שלישי, אפל אינה אחראית ל חקירה, הגנה, הסדר או ביטול של כל תביעה כזו להפרת קניין רוחני; (ב) לאפל אין אחריות להתייחס לכל תביעות הקשורות לתוכנה, לרבות: (i) תביעות חבות למוצר; (ii) תחזוקה ותמיכה; (iii) כל טענה שהתוכנה אינה עומדת בכל דרישה חוקית או רגולטורית רלוונטית; וכן (iv) כל תביעה המתעוררת במסגרת הגנת הצרכן או חקיקה דומה; וכן (ג) אפל וחברות הבת שלה הן נהנות צד שלישי מיועדות לתנאים אלה, ועם הסכמתך לתנאים אלה, לאפל ולחברות הבנות שלה תהיה הזכות (וייחשבו כאילו קיבלו את הזכות) לאכוף את התנאים הללו כנגד אתה.

14. זכויות קניין רוחני 

14.1 זכויותיך

אתה שומר בבעלות מלאה על התוכן שלך ("תוכן משתמש"). ב"תוכן משתמש" אנו מבינים את שניהם, את הדברים שאתה מעלה ב-FlipBuilder ("הגשת משתמש") ואת התוכן שיצרת/פרסמת ב-FlipBuilder ("אומנות שנוצרה על ידי משתמש"). FlipBuilder אינה תובעת זכויות בעלות כלשהן בטקסט, בקבצים, בתמונות, בתמונות, בסרטונים, בצלילים, ביצירות מוזיקליות, ביצירות מחבר או בכל חומר אחר ("תוכן משתמש") שאתה מפרסם בפלטפורמה שלנו. עם זאת, אנו צריכים שתעניק לנו זכויות מסוימות ב"תוכן המשתמש", כדי שנוכל לשלב "תוכן משתמש" כזה בשירותים שלנו. ללא זכויות כאלה, ייתכן שאנו מפרים זכויות יוצרים וחוקים אחרים על ידי אחסון, פרסום, גיבוי ומתיר הורדה של תוכן משתמש ב-FlipBuilder או באמצעותו. על ידי הצגה או פרסום של תוכן כלשהו בשירותים או באמצעותם, אתה מעניק בזאת ל-FlipBuilder רישיון מוגבל, בתשלום מלא וללא תמלוגים, כלל עולמי, מוגבל לשימוש, לשנות, למחוק, להוסיף, לבצע בפומבי, להציג בפומבי, לשכפל. ולתרגם תוכן כזה, לרבות, ללא הגבלה, הפצת חלק מהאתר או כולו בכל פורמט מדיה דרך ערוצי מדיה כלשהם, למעט תוכן שלא שותף בפומבי ("פרטי") אשר לא יופץ מחוץ לשירותים.

14.2 זכויות יוצרים

החומרים המצויים באתר מוגנים על ידי ארצות הברית וחוקי זכויות יוצרים אחרים, למעט יצירות של ממשלת ארצות הברית בהתאם לסעיף 1 USC 105. הבחירה, הסידור וההצגה של כל החומרים (כולל מידע בנחלת הכלל), וכן העיצוב הכולל של האתר הוא זכויות יוצרים. ניתן הרשאה לצפות ולהדפיס חומרים מהאתרים למטרות לא מסחריות של צפייה, קריאה ושמירה לעיון. כל העתקה, הפצה, שידור חוזר או שינוי אחר של מידע או חומרים באתר זה, בין אם בצורת עותק אלקטרוני או מודפס, ללא אישור מפורש מראש ובכתב של FlipBuilder Software Co., Ltd אסור בהחלט.

14.3 זכויות FlipBuilder

כל החומרים הכלולים בשירותים מוגנים בזכויות יוצרים על ידי Wonder Idea Technology Ltd. ומוגנים במידה המרבית המותרת על פי חוקי זכויות יוצרים ואמנות בינלאומיות. אף אדם אינו מורשה להשתמש, להעתיק או להפיץ חלק כלשהו של FlipBuilder כולל גרפיקה קשורה.

FlipBuilder.com הוא סימן מסחרי/סימן שירות המזהה את FlipBuilder ואת השירותים הניתנים על ידו. אין להשתמש בסימנים כאלה בשום מקרה ללא אישור מראש ובכתב מאת Wonder Idea Technology Ltd.

אינך רוכש זכויות בעלות כלשהן על ידי שימוש בשירות, הורדת חומר מהשירות או העלאת חומר לשירות, או על ידי רכישת מוצרים וירטואליים או מטבע וירטואלי כלשהו. בנוסף, אתה מסכים לא להעתיק, להפיץ מחדש, לפרסם או לנצל בכל דרך אחרת חומר מהשירות, למעט כפי שהותר במפורש כאן, ללא אישור מפורש מראש ובכתב מהחברה.

15. סיום; הפרות

אלא אם נקבע אחרת במפורש בתנאים אלה, אתה מסכים ש-FlipBuilder, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא קנס, רשאית לסיים או להשעות כל חשבון שמתארח בשירות או השימוש שלך בו ולהסיר ולבטל את כל חשבונך או חלק ממנו. , פרופיל משתמש וכל הגשת משתמש, מכל סיבה שהיא בכל עת. אנו רשאים גם לפי שיקול דעתו הבלעדי ובכל עת להפסיק לספק גישה לשירותים, או כל חלק מהם, עם או בלי הודעה מוקדמת. אתה מסכים שכל סיום הגישה שלך לשירותים או כל חשבון שיש לך או חלק ממנו עשוי להתבצע ללא הודעה מוקדמת, אלא אם נקבע אחרת במפורש בתנאים אלה, ואתה מסכים ש-FlipBuilder לא תישא באחריות כלפיך או כלפי כל צד שלישי. עבור כל סיום כזה, לרבות כל אובדן של הודעות המשתמש שלך. כל חשד לפעילות הונאה, פוגענית או בלתי חוקית עשויה להיות מופנית לרשויות אכיפת החוק המתאימות. הסעדים הללו מתווספים לכל הסעד האחר שיש ל-FlipBuilder בחוק או בהון עצמי. עם סיום מכל סיבה שהיא, אתה מסכים להפסיק לאלתר את השימוש בשירותים, בכל תיעוד נלווה ובכל שאר החומרים הקשורים אליו. הסעד היחיד שלך ביחס לכל חוסר שביעות רצון מ: (i) השירותים; (ii) כל תנאי של תנאים אלה; (iii) כל מדיניות או נוהג של FlipBuilder בהפעלת השירותים; או (iv) כל תוכן או מידע המועברים באמצעות השירותים, נועד לסיים את התנאים הללו ואת חשבונך.

אתה יכול לבטל שירות בתשלום בכל עת על ידי ניווט להגדרות החשבון שלך בתוך השירותים ובחירה באפשרות לבטל את השירות בתשלום הזה. עמלות שלא נוצלו אינן ניתנות להחזר ו-FlipBuilder שומרת לעצמה את הזכות לגבות ממך דמי מנוי עד תום תקופת המנוי שבחרת. אם נגבה ממך עמלות עבור תקופת המנוי המלאה, תמשיך לקבל גישה לשירות בתשלום שבוטל עד סוף תקופת המנוי שלך, ותנאים אלה ימשיכו לחול על השימוש שלך באותו שירות בתשלום.

אתה יכול לסיים את חשבון השירות שלך ואת התנאים האלה בכל עת על ידי ניווט להגדרות החשבון שלך בתוך השירותים ובחירה באפשרות לסיים את חשבונך. אם FlipBuilder תסיים את חשבונך עקב הפרת תנאים אלה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לגבות ממך עמלות עד סוף תקופת המנוי שלך עבור כל שירות בתשלום שרכשת לפני סיום. אם נפסיק את השימוש שלך בחלק מהשירותים או כולם לפני השלמת תקופת המנוי שלך (למעט אם סיום זה הוא תוצאה של הפרת תנאים אלה, ובמקרה זה אנו עשויים להפסיק ללא אחריות כמתואר בפסקה לעיל ), התרופה היחידה שלך היא החזר יחסי של מחיר הרכישה ששולם עבור כל שירות בתשלום שהופסק.

16. שונות

אתה האחראי הבלעדי להתנהלותך, לתוכן הקבצים והתיקיות שלך. לדוגמה, באחריותך לוודא שיש לך את הזכויות או ההרשאה הדרושים כדי לציית לתנאים אלה.

אנו עשויים לבחור לסקור תוכן ציבורי לצורך תאימות להנחיות הקהילה שלנו, אך אתה מאשר כי לחברה אין חובה לפקח על מידע כלשהו על השירות. איננו אחראים לדיוק, שלמות, נאותות או חוקיות של קבצים, פוסטים של משתמשים או כל מידע אחר שאליו תוכל לגשת באמצעות השירות.

קבצים ותכנים אחרים בשירות עשויים להיות מוגנים על ידי זכויות הקניין הרוחני של אחרים. נא לא להעתיק, להעלות או להוריד קבצים אלא אם כן יש לך את הזכות לעשות זאת. אתה, ולא FlipBuilder, תישא באחריות ובאחריות מלאה למה שאתה מעתיק, מעלה, מוריד או משתמש בדרך אחרת בזמן השימוש בשירות. אין להעלות לשירות תוכנות ריגול או כל תוכנה זדונית אחרת.

אתה, ולא FlipBuilder, אחראי לתחזוקה והגנה על כל הדברים שלך. FlipBuilder לא תישא באחריות לכל אובדן או השחתה של הדברים שלך, או לכל עלויות או הוצאות הקשורות לגיבוי או שחזור של כל הדברים שלך.

16.1 תוכן שנוסף על ידי מנועי חיפוש

כל תוכן הספרים שאתה מעלה יצורף לאינדקס על ידי מנועי החיפוש כברירת מחדל. אם התוכן שלך מושבת או נמחק, מנועי החיפוש עדיין עשויים לכלול אותו כתוצאת חיפוש. אתה מסכים שהחברה אינה יכולה לשלוט באופן שבו מנועי החיפוש מציגים את תוצאות החיפוש שלה.

16.2 זכויות יוצרים

כל התוכן המסופק בתוך שירות זה או באמצעותו מוגן על ידי חוקי זכויות היוצרים בארה"ב והבינלאומיים, חוקי פטנטים, תקנות וחוקים של סימנים מסחריים, וחוקי קניין רוחני שונים ואמנות והסכמים בינלאומיים. אין להעתיק, לפרסם, לבצע הנדסה לאחור, לפרק, להחליף, לסחור או לשדר שום קניין רוחני כלשהו הכלול באתר זה או באמצעותו ללא אישור בכתב מבעל התוכן.

17. מכירות דיגיטליות

17.1 תנאי המוכר

החברה מאפשרת למפרסמים למכור פרסומים דרך הפלטפורמה שלנו באמצעות שירות המכירות הדיגיטליות.

בעלי אתרים המשתמשים בפלטפורמה שלנו כדי למכור את התוכן שלהם מסכימים להיות מחויבים לכל המדיניות הכלולה בתנאי שירות אלה. אם המוציא לאור הוא ארגון, האדם היחיד שמקבל את תנאי השירות הללו עבור הישות מצהיר ומתחייב שהוא זכאי להיכנס להסכם זה כנציג מורשה של המפרסם ובכך הוא או היא מחייב את המפרסם לתנאים של הסכם זה.

תוכנית המכירות הדיגיטליות עשויה להשתנות עם הזמן ותנאי השירות ישתנו בהתאם. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את תנאי השירות בכל עת ולתת לך הודעה על השינויים על ידי פרסום תנאים חדשים עם תאריך עדכון או על ידי שליחת אימייל לכתובת הדוא"ל שנרשמה אז לחשבון המפרסם שלך.

עליך להיות בעל חשבון FlipBuilder פעיל ומאושר כדי להתחיל למכור דרך השירות שלנו. עליך להיות גם בן 13 לפחות או בגיל הבגרות בתחום השיפוט שלך, ויכול ליצור חוזה מחייב משפטית.

עליך לוודא שכל המידע שאתה מספק עבור תוכנית המכירה הדיגיטלית כגון שמך, דוא"ל מדויק. כמו כן, עליך לעדכן פרטים אלו כל עוד אתה משתמש בשירות המכירות הדיגיטלי. אינך רשאי להתחזות לכל אדם או ישות אחרת או להשתמש בשם משתמש שאינך מורשה להשתמש בו.

17.1.1 דרישות תוכן

אתה אחראי לספק, על חשבונך, כל פרסום שאתה רוצה למכור באמצעות השירות שלנו. התוכן של הפרסומים שלך חייב לעמוד בכל המדיניות המפורטת בהסכם תנאי שירות זה, לרבות אלה המפורטים בסעיף הגשת המשתמש, אבטחת האתר והתנהלות. על ידי פרסום תוכן בפלטפורמה שלנו אתה מאשר, מצהיר ומתחייב שיש לך את כל הזכויות, הרישיונות או ההרשאות לפרסם ולמכור דרך הפלטפורמה. אנו זכאים לקבוע איזה תוכן נקבל עבור תוכנית המכירה הדיגיטלית לפי שיקול דעתנו הבלעדי. עליך להסכים להציע לפחות 2 עמודים (כריכה קדמית וכריכה אחורית) כתצוגה מקדימה בחינם, הזמינים בפלטפורמה לכל מבקר באתר.

17.1.2 משיכות

אתה יכול להסיר את הפרסומים שלך מתוכנית המכירה על ידי מחיקתם בכל עת. עם זאת, זה לא ישפיע על אף אחת מההזמנות שכבר הושלמו דרך השירות שלנו. ביטול הפרסום שלך מתוכנית המכירה לא תגרום כתוצאה מכך להסרת נושאים שנמכרו מחשבונות הלקוחות שלך. המשיכה תחול באופן פרוספקטיבי בלבד.

17.1.3 עריכה

במקרה של שגיאות לא מכוונות או בעיות עיצוב, אתה רשאי לערוך ולהעלות מחדש פרסומים דיגיטליים למכירה. כל שינוי שתבצע יחול באופן מיידי וללא הודעה על כל הפרסומים שנרכשו לפני מועד העריכה. אם אינך מעוניין שקונים יקבלו עדכון, תוכל להעלות את העדכון כקובץ נפרד למכירה.

17.1.4 הגנת מוכר/DRM

אנו מגנים על כל הפרסומים הדיגיטליים הנמכרים דרך הפלטפורמה שלנו מפני מעבר, העתקה, שכפול או צפייה על ידי אנשים שלא שילמו עבורם. כל קונה חייב להירשם לחשבון שירותים לפני שהוא יכול לרכוש בעיה, והוא יכול רק לרכוש הרשאת צפייה.

17.1.5 מחירי מכירה

יש לך שיקול דעת בלעדי ומלא לקבוע את המחיר ללקוח הקמעונאי שבו נמכרים הפרסומים הדיגיטליים שלך באמצעות תוכנית המכירות הדיגיטליות של FlipBuilder. יש לך הזכות לשנות את מחיר הפרסומים שלך בכל עת. אתה מסכים שלא תהיה לנו אחריות לחיוב הלקוחות שלך. לא תהיה לנו כל אחריות כלפיך או כלפי הקונים שלך לשגיאות חיוב או אי חיוב עבור פרסומים כלשהם שנמכרו דרך הפלטפורמה שלנו.

17.1.6 אגרות ומיסים

מכירות שיבוצעו באמצעות תוכנית המכירה הדיגיטלית של FlipBuilder יחולו עמלת עיבוד תשלומים המוחלת על ידי ספק החיוב של הצד השלישי. אם הלקוח נמצא באזור שיפוט שעבורו נדרש להחיל מס מכירה, מס ערך מוסף או מס אחר על רכישה כזו על פי חוק, אתה אחראי להוסיף את סכום המס המתאים למחיר שקבעת עבורו. הרכישה בתשלום. אתה גם אחראי לכל שאר המסים, כולל מסים על ההכנסה נטו שלך.

17.1.7 מטבעות

עליך להגדיר את המחיר באמצעות דולר אמריקאי. עם זאת, קונים יכולים לשלם באמצעות מטבעות אחרים המקובלים על ידי מעבד התשלומים שלנו Stripe. המחיר המדויק שהקונה ישלם מחושב לפי שער החליפין שבו משתמשת Stripe באותו זמן מסוים.

17.1.8 חיוב ותשלומים

אנו משתמשים במעבד תשלומים של צד שלישי ובספק חיוב ("מעבד תשלומים") כדי לטפל בתזרים התשלומים. לצורך כך, תידרש ליצור גם חשבון מעבד תשלומים ולחבר אותו לחשבון מעבד התשלומים FlipBuilder, על מנת לשלוח ולקבל כסף. עליך לאשר לחברה לגבות עמלות מלקוחות עבור המוצרים הדיגיטליים שהם רוכשים ממך, בשמך. פרטי החיוב של הלקוח שלך יאוחסנו בחשבון Stripe שלך וגם אצלנו. עם זאת, פרטי כרטיס סודיים לא יהיו זמינים ל-FlipBuilder או לך.

כל עסקת רכישה מתרחשת בשני שלבים:

(1) הקונה מבצע רכישה בפלטפורמה שלנו דרך החשבון שלנו במעבד התשלומים

(2) מעבד התשלומים מעבד את ההזמנה ושולח סכומים מתאימים לחשבון המוכר שלך במעבד התשלומים, לאחר ניכוי עמלה משלו עבור העסקה.

17.1.9 החזרים

אתה אחראי לטפל בכל ההחזרים, ההחלפות ובקשות דומות שיזמו הלקוחות שלך. אתה תקבע את הפתרון המתאים לכל בקשה. לא תקבל שום רווח עבור הזמנות שבגינן מונפקים החזרים.

17.1.10 מנויים למגזינים. 

באחריותך כמוכר מגזינים לספק את כל הגליונות בתשלום מראש ממנוי בתשלום מראש, בזמן, כפי שמתואר בהצעת המנוי שלך.

17.2 הסכם מעבד תשלום של צד שלישי

שירותי עיבוד תשלומים למוכרים בפלטפורמה שלנו מסופקים על ידי Stripe וכפופים להסכם Stripe Connected Account, הכולל את תנאי השירות של Stripe (יחד, "הסכם שירותי Stripe"). על ידי הסכמתך לתנאים אלה או המשך לפעול כמוכר ב-FlipBuilder, אתה מסכים להיות מחויב להסכם שירותי Stripe, שכן אותו הדבר עשוי להשתנות על ידי Stripe מעת לעת. כתנאי ל-FlipBuilder המאפשר שירותי עיבוד תשלומים באמצעות Stripe, אתה מסכים לספק לנו מידע מדויק ומלא אודותיך ועל העסק שלך, ואתה מאשר לנו לשתף אותו ופרטי עסקאות הקשורים לשימוש שלך בשירותי עיבוד התשלומים הניתנים על ידי Stripe.

אנו עשויים להשתמש גם ב-Paypal ובמעבדי תשלומים אחרים עבור תוכנית המכירה הדיגיטלית. אתה מסכים להיות מחויב להסכם השירותים של מעבדי התשלומים. אתה מאשר לנו לשתף אותו ואת פרטי העסקאות הקשורים לשימוש שלך בשירותי עיבוד התשלומים המסופקים על ידי מעבדי תשלומים אלה.

17.3 תנאי לקוח

אם אתה לקוח של תוכנית המכירות הדיגיטליות (כלומר, קורא שרוכש גישה לפרסום של צד שלישי באמצעות FlipBuilder), אתה מסכים

(א) לציית לתנאי המפרסם בדבר גישה ושימוש בפרסום כאמור;

(ב) לא להגיש תביעה כלשהי נגד FlipBuilder או לשאת באחריות ל-FlipBuilder בכל דרך שהיא בגין הגישה והשימוש שלך או חוסר היכולת לגשת ולהשתמש בפרסום כזה.

אתה אחראי להתייחס לכל התלונות שלך, בקשות ההחזר ובקשות דומות אחרות למוכר שלך. התלונות היחידות שניקח בחשבון הן עסקאות הונאה פוטנציאליות או הפרת זכויות יוצרים. כל השאר חייב להיפתר בינך לבין המוכר. אנחנו לא נטפל בעניינים שבהם אתה (הקונה) פשוט מאוכזב מהרכישה שלך.